№ 5/2019
 • Опубліковано:

 • Статей:

  38

Зміст журналу № 5/2019

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Амельохін В. В. Адміністративне судочинство у справах про оскарження нормативно-правових актів в Україні: історичний аспект

Білько Б. І. Принципи публічного адміністрування оренди в Україні

Володіна Д. А. Стан нормативно-правового забезпечення менеджменту органів державної влади

Воронятніков О. О. Наукові погляди щодо розуміння поняття «адміністративна відповідальність» та «адміністративне правопорушення» в адміністративному праві

Гвоздик С. П. Особливості адміністративно-правового механізму забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу в Україні

Захарченко О. С. Форми організації післядипломної освіти поліцейських в Україні

Золотоноша О. В. Механізм здійснення децентралізації органів місцевої влади

Костюк Т. В. До проблеми покращення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах

Крикун В. В. Мета захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні

Курчин О. Г.  Концепція сталого розвитку в сфері містобудівної діяльності

Маруліна Л. О. Інстанційна юрисдикція в адміністративному судочинстві України: загальна характеристика

Мозгова А. А. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони прав і свобод людини і громадянина

Нетудихатка А. В. Особливості внутрішньовідомчого контролю за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України

Новак Н. П. Публічне адміністрування забезпечення виробництва і обігу органічних фруктів та овочів в Україні

Павліченко О. В. Наукова інтерпретація та сутність механізму забезпечення права на соціальний захист жінок в Україні

Пастушенко В. А. Адміністративні обов’язки місцевих державних адміністрацій в Україні

Скакун І. В. До питання діяльності дільничних офіцерів поліції у сфері протидії домашньому насильству

Татарова Т. О. Правовий статус спеціальних суб’єктів фіскального контролю в Україні

Тимошенко В. О. Методи кадрового забезпечення діяльності державного бюро розслідувань

Чернюк А. Ю. Оскарження рішень органів державної влади щодо встановлення правопорушення при введенні в експлуатацію об’єктів будівництва

Шкарупа К. В. Юридична відповідальність трудящих-мігрантів в окремих державах світу

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Копитова О. С. Місце правоположення в структурі судових рішень: загальнотеоретичний аспект

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Бакумов О. С. Конституційно-правові засади забезпечення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні в умовах дії особливих правових режимів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вигівський І. М. Стан наукової розробленості питань розслідування захоплення заручників

Сироватка С. С. Дослідження окремих дискусійних аспектів форм реалізації кримінальної відповідальності за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Ткаченко О. В. Кримінологічна характеристика службової особи як суб’єкта вчинення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу

Хоменко В. П. Деякі аспекти кримінально-правової протидії правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів

КРИМІНОЛОГІЯ

Чернюк І. В. Перспективи законодавчого забезпечення протидії злочинам у сфері будівництва

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дубовик В. Б. Особливості правового статусу Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин

Мельникович М. С. Релігійні основи системи законодавства України

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Певко С. Г. Форми дискреції в правозастосовчій діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бабенко О. В. Сутність пікетування за законодавством України та Великої Британії

Горбань Т. С. До проблеми класифікації стимулів, що можуть бути застосовані до працівників Державної податкової служби

Єгорова-Луценко Т. П. Проблеми забезпечення трудових прав працівників сільського господарства

Карпушова О. В. Робочий час і час відпочинку суддів в Україні

Лях І. О. Стан дослідження проблеми запровадження інституту медіації у трудовому праві

Швець В. О. Нормативно-правова база правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гріненко О. О. Роль всесвітньої організації охорони здоров`я в подоланні епідемій: на прикладі боротьби із епідеміями грипу

Читати
№ 7/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  11

Зміст журналу № 7/2018

Розділи:

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Санченко А.Є. Міжнародно-правова агенда щодо соціальної та економічної справедливості у часи глобалізації

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шморгун О. С. Конституційне право особи на соціальний захист: поняття і зміст

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Бібік О.Ю.  Розмежування понять «особа злочинця» та «суб’єкт злочину»

Вітко О.Ю. Аспекти кримінально-правової відповідальності за порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму

Кришевич О. В. Понятійний аспект суб’єкту злочину при підкупі службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Кузнецов В. В. Окремі аспекти кримінально-правої охорони культурної спадщини

Матвійчук В. К. Спірні питання стосовно кваліфікуючих та об’єктивних ознак злочину забруднення моря, передбаченого чч. 2, 3 ст. 243 КК України

Семенюк Н. М. Час вчинення злочину як фактор реалізації заходів кримінально-правового впливу

Харь І.О. Теоретичні та практичні питання стосовно суб’єкта злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків

КРИМІНАЛІСТИКА

Бусол О.Ю., Романюк Б.В. Розслідування діяльності організованих злочинних об’єднань: сучасна специфіка та новітня методика

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Чуваков О. А. Рецензія на монографію Соловйової А.М. «Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження»

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА

Читати
№ 6/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  10

Зміст журналу № 6/2018

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Ю. О. Доступність  правосуддя як умова захисту цивільних прав                 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Курилюк Ю. Б. Законодавче забезпечення повернення органами Державної прикордонної служби нелегальних мігрантів до країни походження

КРИМІНАЛЬНЕ  ПРАВО

Гмирін А. А. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст. 204 КК України та аналогічних діянь за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав

Матвійчук В. К., Воробей П. А., Шнипко О.С. Відмежування злочину, передбаченого ст. 249 КК України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративно-правового правопорушення

Рощина І.О. Порівняльне-правове дослідження статті 7 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального  законодавства України

Семенюк Н. М. Теоретичні основи визначення часу вчинення злочину при встановленні меж кримінально-правової юрисдикції України

Шнипко О. С. Витоки, історія кримінальної відповідальності за завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою

Харь І. О. Теоретичні підходи щодо визначення суб’єкта злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою, передбаченого ст. 371 КК України

КРИМІНОЛОГИЯ

Денисов С.Ф., Коваленко Н.О. Кримінологічні особливості злочинності учасників бойових дій з ознаками посттравматичного стресового розладу

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Глущенко С.В., Соловйова А.М. Зобов’язання щодо утримання дітей за законодавством України та деяких зарубіжних країн

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Сотула О.С. Рецензія на монографію Соловйової А.М. «Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження»

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА

Читати
№ 5/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  13

Зміст журналу № 5/2018

Розділи:

СТОРІНКА ПАМ’ЯТІ

Савченко А. В., Денисов С. Ф. ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ КОРЖАНСЬКОГО

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Соловйова А. Б. Історія виникнення та розвитку банку Франції в XIХ столітті

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дутчак С.Р. Особливості кримінально-правової політики у сфері забезпечення охорони прав пацієнта

Гмирін А.А. Поняття злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Гончарова А.С. До питання кримінальної відповідальності нотаріуса

Матвійчук В. К., Воробей П. А., Ковальова Т.І. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст. 249 КК України з аналогічними злочинами за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав

Семенюк Н. М. Час триваючих злочинів, продовжуваних злочинів, а також злочинів, що вчиняються в співучасті

Сервецький І. В., Лебідь С. В. Кримінально–правове тлумачення поняття «шпигунство» в кримінальному праві України

Шнипко О.С. Поняття злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

Харь І.О. Виконавець злочину невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи  інших установлених законом виплат.

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО                    

Халавка В.І. Визначення заохочувальних та заборонних заходів кримінальним та кримінально-виконавчим правом

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глущенко С.В., Соловйова А.М. До питання міжнародної практики країн ЄС щодо протидії зловживанням процесуальними правами у виконавчому провадженні

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Митрофанов І. І. Рецензія на монографію Соловйової А.М. «Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження»

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА

Читати
Назад Вперед
Flag Counter